Tardigrad

Kategorie: Vizuální identita, Webdesign Rok: 2018

O projektu

Tardigrad je mezinárodní společností, která zabezpečuje celosvětový transport zásilek v zákazníkem požadované teplotě. Ani převoz sloního spermatu z Prahy (-10 °C) do Dubaje (+45 °C) s garancí konstantní teploty tak není žádný problém.

Úkolem pro nás bylo vytvořit takovou vizuální identitu, která bude jasně vystihovat dlouhodobé záměry firmy a zejména její pevné sebevědomí, které je v transportním businessu zásadní.

Jako hlavní vizuální „tahoun“ napříč celou identitou Tardigradu nám posloužila fotokoláž zásilky s konstantní vnitřní teplotou nezávislou na okolním prostředí. Tuto jsme se rozhodli používat i ve zjednodušené vektorové variantě doplňující lineární vizuální identitu.

 

about-bg.jpg

O projektu

Tardigrad je mezinárodní společností, která zabezpečuje celosvětový transport zásilek v zákazníkem požadované teplotě. Ani převoz sloního spermatu z Prahy (-10 °C) do Dubaje (+45 °C) s garancí konstantní teploty tak není žádný problém.

Úkolem pro nás bylo vytvořit takovou vizuální identitu, která bude jasně vystihovat dlouhodobé záměry firmy a zejména její pevné sebevědomí, které je v transportním businessu zásadní.

Jako hlavní vizuální „tahoun“ napříč celou identitou Tardigradu nám posloužila fotokoláž zásilky s konstantní vnitřní teplotou nezávislou na okolním prostředí. Tuto jsme se rozhodli používat i ve zjednodušené vektorové variantě doplňující lineární vizuální identitu.

 

Image

Webové stránky

Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasickou doručovatelskou společnost, bylo nutné hned na začátku potenciálnímu klientovi vysvětlit, v čem se Tardigrad od ostatních dopravců odlišuje. Návštěvníka tak například ihned po načtení úvodní stránky přivítá krátká interaktivní animace reprezentující specializaci Tardigradu.

Image

Webové stránky

Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasickou doručovatelskou společnost, bylo nutné hned na začátku potenciálnímu klientovi vysvětlit, v čem se Tardigrad od ostatních dopravců odlišuje. Návštěvníka tak například ihned po načtení úvodní stránky přivítá krátká interaktivní animace reprezentující specializaci Tardigradu.

Image
Dashboard

Dashboard

Jedním z požadavků klienta bylo i vytvoření extranetu pro lepší přehlednost dokumentů zákazníků Tardigradu. Každému uživateli jsou tak zaslány přístupové údaje a vytvořen profilový dashboard s veškerými potřebnými dokumenty, certifikáty či účetními doklady.

HP 3D Printing Lab

Dashboard

Jedním z požadavků klienta bylo i vytvoření extranetu pro lepší přehlednost dokumentů zákazníků Tardigradu. Každému uživateli jsou tak zaslány přístupové údaje a vytvořen profilový dashboard s veškerými potřebnými dokumenty, certifikáty či účetními doklady.

Image

Online
katalog

Pro Tardigrad jsme vytvořili i místo s propracovaným UX, které shromažďuje všechny nabízené produkty společnosti. Zákazníci se tak o jejich vlastnostech a specifikacích snadno dozví nejenom díky efektní a srozumitelné infografice.

blog_catalogue.jpg

Online
katalog

Pro Tardigrad jsme vytvořili i místo s propracovaným UX, které shromažďuje všechny nabízené produkty společnosti. Zákazníci se tak o jejich vlastnostech a specifikacích snadno dozví nejenom díky efektní a srozumitelné infografice.

Image
Tiskoviny

A co na to klient?